Mangler ungdomsafdelingen i din klub et Optimist sejl ?

Hvis ja, så gør som der står her under.

Din sejlklub skal bare aflever klubbens sejl til vinter eftersyn.

Det vil sige sejlerskolen og/eller ungdomsafdelingens sejl, og/eller andre afdelinger i klubben.

Så belønner vi klubben med et nyt Optimist sejl til ungdoms afdelingen.

Har du spørgsmål, er vi altid klar på telefonen, eller på sejlloftet.

Vi glæder os altid til at se jer.

Optimist sejl udleveres efter aftale.

 

Skal din sejlklub havde besøg af sejlmageren ?

Er dette noget din/jeres sejlklub interesseret i en aften, med sejl i højsædet.

Der kan snakkes om sejl, trim, vedligehold og meget andet sejl og båd relateret.

Det kan også være gennemgang af sejl der der har brug for reparation, eller recut.

Ring til Peter 2360 1214 eller Søren 4112 0618

Vi kan skrædder sy en aften til din/jeres klub.