Mangler ungdomsafdelingen i din klub et Optimist sejl ?

Hvis ja, så gør som der står her under.

Din sejlklub skal bare aflever klubbens sejl til vinter eftersyn.

Det vil sige sejlerskolen og/eller ungdomsafdelingens sejl, og/eller andre afdelinger i klubben.

Så belønner vi klubben med et nyt Optimist sejl til ungdoms afdelingen.

Har du spørgsmål, er vi altid klar på telefonen, eller på sejlloftet.

Vi glæder os altid til at se jer.

Optimist sejl udleveres efter aftale.